Digitalisering – vad är det för mig?

Digitalisering är ett stort och välanvänt ord i dagens diskurs. Men vad innebär det i verkligheten, i mitt jobb och på min arbetsplats? En stor del ligger i att förstå vad det är man kan göra och hur digitalteknik kan stödja vårdverksamheten till ökad effektivitet.

Vi har själva lång erfarenhet av vårdverksamhet och vet att det inte räcker med fenomenala tekniska produkter, för att lyckas krävs ett hållbart införande. För att möta detta behov har vi börjat genomföra webbinarier dit vi bjuder in er som kunder. 

Vi vill med detta på ett enkelt och konkret sätt visa hur våra digitala verktyg kan användas inom er verksamhet. Så här långt har vi genomfört webbinarium för taligenkänning och e-brev men med löften om fler under året. 

Vi vet att många av er har pressade scheman med fullbokade dagar, speciellt under rådande omständigheter av pandemin. Webbinarierna spelas därför in så att de finns tillgängliga för dig när du får en lucka. Se webbinariet om e-Brev.

johanna

Johanna Severin
Säljansvarig digitala tjänster

Kontakta Johanna

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.