Digital vård inom olika vårdprofessioner

Digifysisk vård har gett vårdgivare möjlighet att vara nära på distans oavsett var patienten befinner sig. Patienten behåller sin vanliga vårdkontakt men själva kommunikationen kan ske på nya sätt för att öka tillgängligheten.

Vi följer kontinuerligt upp med våra kunder hur vår tjänst NÄRA - Digitalt vårdmöte fungerar för dem, vilka förbättringsmöjligheter de ser samt delar med oss av användartips och nya funktioner. Vi och våra kunder har identifierat ett antal saker som är viktiga att få med i den applikation för digital vårdmottagning man väljer:

  • Skalbarhet och framtidssäkrad. Tjänsten måste hänga med i utveckling och kunna anpassas när vårdgivarens organisation förändras.
  • Säker kommunikation med enkel inloggning, både i videomötet, bokning och i chatt.
  • Funktion för flerpartssamtal för att exempelvis genomföra patientutbildningar.
  • Meddelandefunktion med möjlighet att skicka filer.

Vill ni ha tips på hur digital vård kan komma till nytta i er verksamhet, lyssna in på vår samarbetspartner Visiba Care webbinar där de intervjuat olika vårdprofessioner som exempelvis fysioterapeut, barnläkare och psykolog.

johanna

Johanna Severin

Försäljningsansvarig digitala tjänster

Kontakta Johanna

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.