Digifysisk vård med möjlighet till digitala gruppsamtal

Vi på Acceptus är verkligen stolta över att med vår tjänst ”NÄRA – Digifysisk vård” kunna tillgängliggöra Visiba Cares kompletta, framtidssäkrade och skalbara vårdplattform till privata vårdgivare oavsett storlek eller verksamhetsinriktning. Det är ett gott exempel på precis det vi ser att vi vill göra, nämligen att tillgängliggöra teknik för att förenkla vardagen inom hälsa, vård och omsorg.

En uppskattad funktion i ”NÄRA – digifysisk vård” är möjligheten att ha gruppsamtal. Att till det digitala patientmötet kunna bjuda in anhöriga, tolk, myndighetspersoner eller specialist. Denna möjlighet ökar både tillgängligheten i vården samt att det ger patienten bättre förutsättningar att få bästa möjliga vård.

johanna

Johanna Severin

Försäljningsansvarig digitala tjänster

Kontakta Johanna

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.