Digifysisk vård är så mycket mer än ett videomöte

Under pandemin har videomötet fått stort fokus då det gett oss möjlighet att “ses” när vi har haft begränsad möjlighet att träffas. Men digifysisk vård är så mycket mer än så.  Vi på Acceptus ser att det handlar om att kombinera ordinarie fysisk vård med olika digitala tekniker för att möta, interagera, bevaka och följa upp med patienten på bästa möjliga sätt. Vi tror därför att digital vård skapar störst värde när den bedrivs av befintliga vårdgivare där relationen är etablerad i kombination med patienthistorik.
Vad som är möjligt att göra digitalt är i ständig förändring vilket i sig är otroligt spännande. Men det kan på samma gång upplevas som kravfullt och svårt och veta var jag ska börja. Vi på Acceptus vill här vara en part att vända sig till för att få tips och råd i vad du som vårdgivare kan göra för att med hjälp av digitala verktyg förenkla din vardag. Vilka är dina lågt hängande frukter?
johanna

Johanna Severin
Försäljningsansvarig digitala tjänster

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.