Digifysisk vård är här för att stanna

Allt handlar om tillgänglighet och kontaktvägar för en patient som är i behov av vård. Oavsett om det är ett akut- eller återbesök. Digitala kontaktvägar visar på framgång i de fall det gäller en konsultation som kan bedömas via video, eller ett återbesök vid uppföljning. Pandemin i kombination med den digitala revolutionen har visat på många fördelar i möjligheten för patienten att träffa vårdpersonal igenom digitala besök. Regeringen bereder för närvarande betänkande God och nära vård - En primärvårdsreform och Digifysiskt vårdval. 

I betänkandet framkommer det att digitala kontaktvägar har potential för kontinuiteten där vårdpersonal och patient över tid bygger upp förtroendet sinns emellan. Under en behandlingsperiod kan det i vissa faser av sjukdomsförloppet krävas tätare besök, där digitala möten kan varvas med fysiska möten. Det finns med utgångspunkt från det inget tvivel om att primärvården kommer att öka upp för digifysisk vård, som är ett samspel mellan teknik, processer och arbetssätt.

anette

Anette Cederberg

VD

Kontakta Anette

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.