ARV portalen

För att förenkla administrationen för vårdgivare som driver verksamhet enligt läkarvårdsersättning LOL, och lagen om ersättning för fysioterapi, LOF, utvecklar Acceptus en applikation som överför uppgifter om registrerad vård direkt från TakeCare till ARV-portalen. Applikationen minskar tiden för administration och risken för felrapportering.

Denna applikation är under utveckling och beräknas vara klar under sista kvartalet i år.

johanna

Johanna Severin

Försäljningsansvarig digitala tjänster

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.