Är du redo för utmönstring?

Vaccineringen mot Covid-19 pågår för fullt, vaccinationstakten ökar för varje dag och vi är många som ser fram emot Folkhälsomyndighetens lättnader om ett successivt öppnande av samhället igen. Hur redo är vi för utmönstringen?

Utmönstring innebär att de rekommendationer som nu gäller för att vi ska minska smittspridningen kommer att ersättas av nya i takt med att smittan i samhället minskar. Detta leder i sin tur till att vi successivt kommer att ändra våra beteenden i takt med de lättnader som kommer för att vi ska kunna återgå till samhället som det var innan pandemin. Forskare menar att utmönstringen inte kommer att ske automatiskt. Det föregås av aktiva val vi som individer gör i takt med att rekommendationerna ändras, och i takt med att vår egen rädsla för att smittas successivt försvinner. Detta i sin tur kommer att ske utifrån hur pass saklig information vi får, att informationen kommer från säkra källor som vi litar på.

Folkhälsomyndighetens riskbedömningar ligger till grund för restriktioner på samhällsnivå och vägs samman utifrån sannolikheten för att bli smittad. De riskbedömningar vi som individer gör utgår ofta från rädslan att bli smittade, eller att smitta andra. Våra beteenden kommer således att ligga till grund för våra utmönstringsbeslut.

Vi kommer med utgångspunkt från det att göra olika bedömningar när vi återigen känner oss trygga i att åka kommunalt, släppa hemarbetet och hålla fysisk distans. Kraven från vänner och arbetskamrater kan komma att innebära en del konfliktsituationer. Det viktigaste är att vi får saklig information om hur vi ska förhålla oss till kommande rekommendationer, allt för att utmönstringen ska kunna ske på ett så säkert och tryggt sätt som möjligt.

Källa SvD

anette

Anette Cederberg
VD

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.