Affärsområdet Interimschefer växer

Isa Wiman har nyligen tillträtt i rollen som ny konsultchef på Acceptus. Isa kommer ansvara för att etablera interimschefer i mellersta och södra Sverige med särskilt fokus på Skåne. Hon kommer senast från Region Stockholm i rollen som chef för strategisk kompetensförsörjning på Regionledningskontoret. Dessförinnan har Isa varit chef för strategisk och operativ kompetensförsörjning i olika roller inom Nacka kommun.

Acceptus har redan idag pågående uppdrag med interimschefer i Skåne. Bland annat har en av våra konsulter sjukvårdsledningsansvaret för en storskalig breddvaccinationsinsats för en privat vårdgivare inom Region Skåne. Vi har också interimschefer på regionens sjukhus, bland annat på en anestesi-operarations - och intensivvårdsavdelning som liksom många andra verksamheter har haft ett utmanande uppdrag då många covid-sjuka vårdas där.

Vi är mycket stolta över de ramavtal som vi har med ett flertal regioner, kommuner och privata aktörer runt om i Sverige. Isa kommer i sin uppstart fokusera på uppföljning av våra befintliga ramavtal och delta i kommande upphandlingar för att kunna erbjuda största möjliga nytta för våra kunder utifrån Acceptus erbjudande. Fokus kommer också att ligga på rekrytering och nätverkande i syfte att utöka och komplettera Acceptus redan stora nätverk av interimschefer.

Vi hälsar Isa Wiman varmt välkommen till Acceptus!

isa

Isa Wiman
Konsultchef

Kontakta Isa

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.