Acceptus som samarbetspart i chefsförsörjningen

Hur säkerställer vi att chefer får välbehövlig återhämtning för att kunna återgå till en ny normalitet efter pandemin och möta nästa stora utmaning med den upparbetade vårdskulden? Acceptus kan var din samarbetspartner i chefsförsörjningen, både på kort och lång sikt.

Acceptus har lång erfarenhet av flexibla lösningar i olika interimschefsroller. Våra interimschefer är vana att gå in i verksamheter vid akuta eller planerade förändringar. Chefsansvaret axlas från dag ett, så att produktivitet och god kvalitet kan upprätthållas utan avbrott i väntan på en ny chef.

En interimschef kan leda din verksamhet vid frånvaro av chef exempelvis vid omorganisation, när nya krav ställs på verksamheten, vid sjukskrivning eller när rekrytering av en ordinarie chef pågår.

Interimschefen är lösningsorienterad och prestigelös och kan vara både rådgivande och operativ. Vi arbetar utifrån situationsanpassat ledarskap. Det innebär att vi leder utifrån de behov som finns och kan snabbt växla arbetssätt om situationen förändras. Vi har lång erfarenhet av uppdrag inom regioner, kommuner och hos privata vårdgivare.

Interimschefer i övriga Sverige fortsätter att växa med nya tillsatta uppdrag och förfrågningar.

Hör av dig till Isa Wiman om du är nyfiken på oss och på vilket vi kan bidra er i er tillväxt- och utvecklingsresa genom att stötta ledarskapet.

isa

Isa Wiman
Konsultchef

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.