Acceptus interimsuppdrag speglar samhället

När snart ytterligare ett år har gått ligger det nära till hands att summera och göra en översyn över vad som har hänt. Det blir tydligt att Acceptus olika uppdrag inom interimschefsområdet i vård och omsorg speglar det som händer i samhället i stort. Utökar vi tidsspannet till våren 2020 blir det ännu mer tydligt.
Våra interimschefer har tagit ett stort ansvar under pandemiåren 2020 och 2021 genom att leda verksamheter för covid-vård som interimschefer på några av landets intensivvårdsavdelningar.
När pandemin brann som värst ledde vi smittspårningsenheter inom kommunens äldreomsorg och bidrog därigenom till att försöka skydda våra äldre. Vi har i tidigare nyhetsbrev berättat om vårt bidrag till uppbyggnaden av Region Stockholms pandemi-sjukhus på Älvsjömässan som fanns som reserv att ta till om ytterligare covid-vård hade krävts.
Under 2021 har vi haft flera chefsuppdrag för att bygga upp och leda mass-vaccinationscenter för covidvaccinering med allt vad det innebär, och nu senast får vi också bidra med chefer inom BB/Förlossning på landets förlossningskliniker. Utöver detta har vi förstås kunnat fortsätta att stötta vården och omsorgen i andra verksamheter där det funnits behov av en interimslösning. Vi är ödmjukt tacksamma för det förtroende vi får och att vi har kunnat bidra med stabilt ledarskap detta utmanande år. Vi är också extremt stolta över våra erfarna och mycket skickliga interimschefer, som tar sig an ofta utmanande och svåra uppdrag. Vi har hårt tryck på våra tjänster just nu med många interimschefsförfrågningar att lösa. Men vi har utrymme för mer.
Läs mer på vår hemsida om hur en interimschef från Acceptus jobbar, och kontakta Anna-Karin Bergström, konsultchef, för att få offert och kandidatförslag på om du har ett behov av tillfällig chef.

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.