Acceptus och Chorus inleder ett strategiskt samarbete

Acceptus, en aktör inom e-hälsa och systemförvaltning, har inlett ett samarbete med Chorus för att erbjuda utveckling av kostnadseffektiva e-tjänster integrerade i vårdinformationssystemet TakeCare till privata vårdgivare inom hälsa, vård och omsorg. Med Chorus produktportfölj Zengio kan vi gemensamt nå en bredare kundbas som nu får möjlighet att erbjuda ökad tillgänglighet för patienten genom digitala tjänster.

Vår gemensamma vision är ”att skapa anpassade digitala lösningar för vårdens behov”.

Våra tjänster kompletterar varandra väl och skapar förutsättningar för oss att tillsammans erbjuda befintliga såväl som nya lösningar som skapar värde för alla parter.

Acceptus är ett konsultbolag som arbetar för att förenkla vardagen i vårdrelaterade verksamheter inom hälsa, vård och omsorg. Vi erbjuder support och förvaltning av vårdinformationssystemet TakeCare, samt digitala tjänster för videomöten och e-brev för effektiv posthantering via vårdinformationssystemet.

Chorus arbetar med att utveckla lösningar som ger personal mer tid över till vård och hjälper patienter och anhöriga till bättre hälsa. De är en innovationsutvecklare av digitala e-hälsolösningar för aktörer inom hälso- och sjukvården, men utvecklar även egna paketerade lösningar i sin produktportfölj Zengio.

Mer information om Chorus når du via denna länk till deras hemsida.

Chorus logosg2

offert acceptus

Kontakta Anette Cederberg


Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.