Informationsträff om Utvecklingsprogram för ledare i vården, ULV

Välkommen till informationsträff om vårt populära Utvecklingsprogram för Ledare i Vården, ULV!

Läs mer

Frukostmöte om digitalt ledarskap

Ser du digitaliseringen som en spännande utveckling i din verksamhet? Eller är det mer som ett svart skynke?

Läs mer

GDPR-utbildning för vårdverksamheter

Skräddarsydda GDPR-utbildningar för vårdverksamheter

Den nya dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018. Den ställer hö­gre krav på nya rutiner och processer för säker hantering av personuppgifter. Acceptus visar hur du kan förbereda dig och din verksamhet.

Läs mer

AcceptusNytt januari 2018

Våra interimschefer – din tillgång!

Acceptus startar året med Offentlig Chef, konferensen som pågår 17 – 18 januari i Uppsala. Det är årets mötesplats för chefer inom kommuner och landsting. Passa på att träffa oss där. Vi vill gärna visa dig vad vi kan göra för just din verksamhet.

Läs mer