Reflektioner från Almedalsveckan

Acceptus deltog under hela Almedalsveckan. Fyllda av inspiration återvände vi till Stockholm. Anette Cederberg, Acceptus VD, summerar här sina reflektioner kring Almedalsveckan 2017.

AnetteAlmedalen

Vilka är dina reflektioner från Almedalsveckan när det gäller digitalisering och Acceptus?

- Att digitalisering och ett tydligt och modigt ledarskap måste gå hand i hand. Utifrån min samlade erfarenhet har jag länge sett detta och nu, både i vår egen paneldebatt och i andra seminarier, lyftes ledarskapet fram som en öppnare för digitalisering. Chefer och ledare måste ha mod att pröva och ha nyfikenhet inför nya möjligheter. Vi måste var öppna och lyhörda och förstå vad nya arbetssätt kan tillföra verksamheterna.

Under Almedalsveckan har vi träffat många som är intresserade av, och arbetar för, digitalisering inom vård och omsorg och även inom socialtjänsten. Det har varit väldigt givande.

Det finns många olika idéer till smarta lösningar men man måste vara medveten om att en digital lösning alltid behöver utvecklas. Man får ta allt stegvis. När man just landat i ett nytt steg är det dags för nästa.

Vad tar Acceptus med sig från Almedalsveckan in i höstens arbete?

- Vård och omsorg är i förändringens tid. Många verksamheter har stora behov men vet inte hur lösningarna ska realiseras. Vi kommer fortsätta erbjuda våra spetskompetenser till verksamheter och genom det stödja både i ledarskap och i användande av nya digitala tjänster. Vi har även stärkt vissa positioner inom Acceptus för att kunna matcha behov hos både landsting och kommuner och även hos privata vårdgivare.

Vi vill vara en samarbetspartner med andra aktörer och hjälpa verksamheter att få ut det bästa möjliga av olika digitala tjänster och nya arbetsflöden för att få en effektiv verksamhet.

Vi kommer även, med tanke på det öppna och modiga ledarskap som behövs, fortsätta utbilda med vårt program som heter Utvecklingsprogram för Ledare i Vården - ULV.

Vad är din främsta känsla nu?

- Det är en spännande tid! Det händer så mycket inom offentlig sektor. Och det verkar öppnas för att pröva och testa och att nyfiket lära av andra. Jag känner mig stärkt i att det finns stor efterfrågan på det vi har att erbjuda.

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka för alla inspirerande och spännande möten i Almedalen och önska alla våra kunder och samarbetspartners en trevlig sommar. 

Vill du prenumerera på Acceptus nyhetsbrev?