Anette Cederberg moderator på Teknologisk Instituts konferens

Ekonomi- & verksamhetsstyrning i sjukvården, i Stockholm 4-5 april 2017.

Anette Cederberg har gedigen erfarenhet från chef- och ledarroller inom hälso- och sjukvård. Under konferensen Ekonomi- & verksamhetsstyrning i sjukvården, som anordnas av Teknologisk Institut, är hon moderator och leder deltagarna genom två dagar fyllda av inspirerande föreläsningar.

Sjukvårdens ständiga nedskärningar kontra högt ställda resultatkrav samt hur man kan skapa förutsättningar trots en stram budget är några av frågorna som tas upp. Nya trender och digitalisering inom vården är andra aktuella frågor.  

I anslutning till konferensen finns möjlighet att delta i en workshop som även den leds av Anette Cederberg; Lär dig arbetet för att få igång förändringsprocessen inför digitaliseringen. Deltagarna får möjlighet att översätta konferensens föreläsningar till praktiska handlingar. I workshopen visas hur verksamhetsutveckling och digitalisering inom vården är beroende av varandra. Exempel på olika e-tjänster som kan effektivisera verksamheten redovisas. Sist men inte minst - åtta steg för en lyckad förändring beskrivs, med konkreta förslag på aktiviteter.