AcceptusNytt september 2017

En ny dataskydds-förordning står för dörren

I snart tjugo års tid har personuppgiftslagen, PUL, styrt hanteringen av personuppgifter. Nu står EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, för dörren. Från och med 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen med GDPR, General Data Protection Regulation.

Inom hälso- och sjukvård styr patientdatalagen hanteringen av patientuppgifter. Ändå finns det områden inom vård och omsorg som påverkas av EU:s nya dataskyddsförordning.

Acceptus anordnade i september en föreläsning då jurist Manólis Nymark guidade i GDPR. En av åhörarna var Maria Olofsson, interim avdelningschef på Neurologen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Hon ser det som en självklarhet att chefer inom vård och omsorg tar del av den nya dataskyddsförordningen.

- Jag är ytterst ansvarig för att min avdelning följer den nya förordningen. Och för egen del, i mitt dagliga arbete, behöver jag veta vad som gäller. Jag är den som ansvarar för många HR-frågor, bland annat rehabiliteringsärenden bland medarbetarna. Jag får inblick i personuppgifter och då är det väldigt viktigt att ha koll på vad som får dokumenteras och hur det ska göras, säger Maria Olofsson.

Konferensen Offentlig Chef

Att vara chef i offentlig verksamhet har många utmaningar. Acceptus känner till dem väl och kommer delta i konferensen Offentlig Chef, i Uppsala 17 - 18 januari 2018. Håll utkik efter det på vår hemsida framöver.

På tal om vår hemsida - den är ny! Den har fått ny layout och mer sammanhållen struktur, allt för att det ska vara lätt för dig att hitta den information du behöver. Titta gärna in på www.acceptus.se

AnetteC

Anette Cederberg
VD och grundare av Acceptus AB samt mentor i  Cherie Blair foundation for women.

manolis.n

Manolis Nymark
Jurist

maria.o

Maria Olofsson
Interim avdelningschef på Karolinska Universitetssjukhuset via Acceptus