AcceptusNytt mars 2017

Målgruppsanpassat införande av e-tjänster

Den tekniska utvecklingen går i rasande fart vilket kräver ett aktivt förändringsarbete. Implementering innebär förändrade rutiner och nya sätt att utföra arbete och öka patientens delaktighet. För att få e-tjänster att fungera i verksamheten behöver du som ledare möta utmaningarna, vara lyhörd för motstånd och ta hjälp att anpassa införandet så att det möter just din verksamhets behov.

Du kan hämta inspiration på konferensen Ekonomi- & verksamhetsstyrning i sjukvården, som anordnas av Teknologisk Institut. Digitalisering inom vården är en av de aktuella frågorna och Acceptus VD Anette Cederberg är konferensens moderator.

Anette leder även en workshop; Lär dig arbetet för att få igång förändringsprocessen inför digitaliseringen. Deltagarna får möjlighet att omsätta konferensens föreläsningar till praktiska handlingar. Workshopen visar hur verksamhetsutveckling och digitalisering är beroende av varandra, och exempel på e-tjänster som kan effektivisera verksamheten.

För att få 10% rabatt på konferensen kan du boka här och ange bokningskod EV10.

anette.c

Anette Cederberg 
VD och grundare av Acceptus AB samt mentor i  Cherie Blair foundation for women.

hans.c

Hans Cederberg 
CDO, styrelseordförande och grundare av Acceptus AB.