AcceptusNytt januari 2017

Att leda digitalt – år 2017

År 2017 kommer fortsätta gå i digitaliseringens tecken. E-tjänster och applikationer, eller appar som vi säger i dagligt tal, kommer att öka för att underlätta kommunikationen mellan patient och vårdpersonal.

Att implementera e-tjänster i verksamheten kan verka svårt. Motstånd grundar sig ofta i frågan ”Vad är det egentligen i den nya e-tjänsten som underlättar och effektiviserar?”. Först när man vet svaret väcks motivation till att ändra på de rutiner som behövs. För att lyckas förändra rutiner är ledning och styrning viktigt. Därför måste dagens ledarskap inom vården vara inriktat på förändring och styrningen behöver utövas i form av ett digitalt ledarskap.

Det digitala ledarskapet kräver kunskap om vad e-tjänster erbjuder innehållsmässigt. Hur ska dagens ledare annars kunna leda medarbetare in i anpassning av digitaliseringen?

Det är en stor utmaning att lyckas implementera olika typer av e-tjänster. Vi på Acceptus vill tillsammans med er inom vård och omsorg anta utmaningen och bidra med vår kompetens och erfarenhet av implementering och utbildning.

Vi ser år 2017 som det år när vi gemensamt hittar svaret på hur vi bäst kan ge stöd till hållbara lösningar för vård och omsorg i digitaliseringens tecken.

anette.c

Anette Cederberg 
VD och grundare av Acceptus AB samt mentor i  Cherie Blair foundation for women.

hans.c

Hans Cederberg 
CDO, styrelseordförande och grundare av Acceptus AB.