AcceptusNytt april 2017

Interimschefen

En interimschef, alltså en tillfällig chef, bör ha förmågan att snabbt sätta sig in i en verksamhets situation, identifiera vad som ska utföras och sedan prioritera. Genom att involvera personalen i verksamhetsutvecklingen leder interimschefen arbetet effektivt för att uppnå uppdragets mål.


Acceptus erbjuder interimschefer med gedigen sjukvårdsbakgrund, vilket är precis vad många verksamheter söker när en chefssituation plötsligt har förändrats. Behovet kan uppstå till exempel när ordinarie chef blir sjukskriven, vid rekryteringsfördröjning eller vid ett tillfälligt projekt då e-hälsotjänster ska implementeras i verksamheten.
På Acceptus har vi erfarenhet av intermimschefsuppdrag för både kommuner, landsting och privata vårdgivare. 

Utvecklingsprogram för hållbart ledarskap

Tack vare kunskapen hos våra erfarna interimschefer erbjuder vi även ett utvecklingsprogram för hållbart ledarskap som ger deltagare en bra grund och användbara verktyg för ett gott ledarskap.

Teknologisk Institut

Acceptus VD Anette Cederberg är aktiv i olika sammanhang inom ledarskap och e-hälsa. I början av april var Anette på Teknologisk Institut för att leda en workshop om förändringsprocesser och digitalisering i vårdverksamheter vilket blev mycket uppskattat.

Vitalis 2017

Sist men inte minst - nu börjar Vitalis! Anette Cederberg kommer vara med på kongressen och prata om funktionen Stöd och behandling i SKL:s regi. Kom gärna och lyssna!
Följ Anette på Twitter

anettecederberg

Anette Cederberg 
VD och grundare av Acceptus AB samt mentor i  Cherie Blair foundation for women.