Acceptus utbildar i Systematisk Automatiserad Logganalys - SALA

SALA, Systematisk Automatiserad Logganalys, är ett verktyg inom e-hälsa för att underlätta granskning av journalöppningar i vårdinformationssystemet TakeCare.

SALA nås enkelt via TakeCare. Verktyget är utvecklat för och ägs av Stockholms läns landsting.

SALA - din hjälp att följa patientdatalagen

  • SALA hjälper varje vårdgivare att uppfylla kraven på loggkontroll enligt patientdatalagen, 4 kap, grundläggande bestämmelser om inre sekretess och elektronisk åtkomst inom en vårdgivares verksamhet.
  • SALA möjliggör en kraftig tidsbesparing i förhållande till manuell logguppföljning.
  • SALA ökar vårdpersonalens kunskap gällande regler för journalöppningar.

Acceptus utbildningar

Acceptus har gedigen erfarenhet av att utbilda i SALA.

Boka in dig på ett av nedanstående utbildningstillfällen:

  • 23 november
  • 28 november   
sofia.n
Sofia Nilsson
Projektledare och utbildare i SALA
annika.dy

Annika Dyrén
Projektledare och utbildare i SALA

Taggar: SALA