Acceptus erbjuder designer

Acceptus erbjuder designer som kan paketera digitala stöd- och behandlingsprogram

Behöver din verksamhet förmedla digitalt material på en teknisk plattform för olika målgrupper? Då har Acceptus rätt kompetens för att bistå med stöd i att komponera och anpassa programmen i linje med era stöd- och behandlingsprocesser. Vi arbetar oberoende av leverantör av programmen.

Acceptus erbjuder designer till verksamheter inom vård och omsorg, samt kommunal verksamhet som vill erbjuda sina målgrupper digitala möjligheter som kan effektivisera vården och öka delaktighet och tillgänglighet. Det kan vara befintliga internettbaserade behandlings- och stödprogram, och utformning av programmen sker i samarbete med Acceptus och kan skräddarsys utifrån verksamhetens behov.

Vi kan även vara behjälpliga med att sammanställa datarapporter, från de olika digitaliserade programmen, som kan användas för verksamhetsuppföljning.

Välkommen att kontakta Hans Cederberg för mer information.

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Fyll i ditt telefonnummer

Fyll i ämne

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Acceptus AB registrerar mina uppgifter i enlighet med GDPR.

HansC

Hans Cederberg
CDO