AcceptusNytt december 2017

Vi värnar om vården

Med tillbakablick på det gångna året konstaterar vi att Acceptus uppdrag både utökats och blivit fler. Vi är med och driver många projekt och utvecklingsområden inom vård och omsorg, både på nationell och regional nivå.

Läs mer

AcceptusNytt november 2017

Offentlig Chef 2018 – konferens om ledarskap

Vi ser fram emot att träffa dig 17–18 januari i Uppsala på konferens Offentlig Chef 2018.

Läs mer

Acceptus utbildar i Systematisk Automatiserad Logganalys - SALA

SALA, Systematisk Automatiserad Logganalys, är ett verktyg inom e-hälsa för att underlätta granskning av journalöppningar i vårdinformationssystemet TakeCare.

Läs mer

AcceptusNytt oktober 2017

Offentlig Chef 2018 närmar sig – rabatterat pris för dig

Att arbeta inom offentlig sektor har sina utmaningar. Acceptus har varit med i matchen länge och känner spelplanen väl. Därför laddar vi nu och ser fram emot Offentlig Chef, 17 – 18 januari 2018.

Läs mer

Träffa Acceptus på konferens Offentlig Chef i januari!

Konferensen bjuder på ett stort antal föreläsare i ämnet ledarskap - i nutid och framtid. Ta chansen att i två välfyllda dagar få lyssna på föreläsningar och att träffa andra som arbetar med chef- och ledarskapsfrågor.

Läs mer

AcceptusNytt september 2017

En ny dataskydds-förordning står för dörren

I snart tjugo års tid har personuppgiftslagen, PUL, styrt hanteringen av personuppgifter. Nu står EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, för dörren. Från och med 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen med GDPR, General Data Protection Regulation.

Läs mer

Acceptus nya hemsida

Nu är vi glada att få presentera vår nya hemsida!
Den har fått en ny layout, mer sammanhållen struktur och nya uppdaterade texter. Allt i linje med den kommunikationsplattform som ligger till grund för all vår kommunikation.

Läs mer

Reflektioner från Almedalsveckan

Acceptus deltog under hela Almedalsveckan. Fyllda av inspiration återvände vi till Stockholm. Anette Cederberg, Acceptus VD, summerar här sina reflektioner kring Almedalsveckan 2017.

Läs mer

Acceptus i Almedalen 2017

Almedalsveckan 2017 var mycket inspirerande och ett genomgående tema var digitaliseringens möjligheter. Acceptus var där under hela veckan, både som åhörare och som talare. 

Läs mer

Information om EU:s nya dataskyddsförordning

Välkommen på information om EU:s nya dataskyddsförordning och vad den innebär för dig som vårdgivare

Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) i kraft och ersätter därmed personuppgiftslagen (PUL) då dataskyddsförordningen står över nationell rätt. 

Läs mer

Acceptus erbjuder designer

Acceptus erbjuder designer som kan paketera digitala stöd- och behandlingsprogram

Behöver din verksamhet förmedla digitalt material på en teknisk plattform för olika målgrupper? Då har Acceptus rätt kompetens för att bistå med stöd i att komponera och anpassa programmen i linje med era stöd- och behandlingsprocesser. Vi arbetar oberoende av leverantör av programmen.

Läs mer

AcceptusNytt juni 2017

Låt oss träffas under Almedalsveckan!

Sommaren är här med sin grönska och innan sommarledigheten ska Acceptus till Almedalsveckan. Träffa oss gärna där! Vi är där varje dag, hela veckan.

Läs mer

AcceptusNytt maj 2017

Möt Acceptus i Almedalen - lyssna på vår paneldebatt!

Framtiden är redan här. Nu går vi från ord till handling med digitaliseringen inom vård och omsorg. För att hänga med digitaliseringståget och nå regeringens vision "bäst i världen på e-hälsa år 2025" är det nu dags att sätta fart.

Läs mer

AcceptusNytt april 2017

Interimschefen

En interimschef, alltså en tillfällig chef, bör ha förmågan att snabbt sätta sig in i en verksamhets situation, identifiera vad som ska utföras och sedan prioritera. Genom att involvera personalen i verksamhetsutvecklingen leder interimschefen arbetet effektivt för att uppnå uppdragets mål.

Läs mer

AcceptusNytt mars 2017

Målgruppsanpassat införande av e-tjänster

Den tekniska utvecklingen går i rasande fart vilket kräver ett aktivt förändringsarbete. Implementering innebär förändrade rutiner och nya sätt att utföra arbete och öka patientens delaktighet. För att få e-tjänster att fungera i verksamheten behöver du som ledare möta utmaningarna, vara lyhörd för motstånd och ta hjälp att anpassa införandet så att det möter just din verksamhets behov.

Läs mer

AcceptusNytt februari 2017

Välj Acceptus för ledarskap inom vård och e-hälsa

Ett gott ledarskap är viktigt för att nå uppsatta mål. Digitaliseringen i vården är i full gång vilket kräver ett ledarskap med kunskap inom e-hälsa. Acceptus erbjuder projektledare och verksamhetskonsulter med gedigen vårdbakgrund och som har kunskap inom e-hälsa. Just nu är vi engagerade i projekt som berör framtidens vårdsystem och erbjuder bland annat e-tjänsten Stöd och behandling till privata vårdgivare.

Läs mer

Anette Cederberg moderator på Teknologisk Instituts konferens

Ekonomi- & verksamhetsstyrning i sjukvården, i Stockholm 4-5 april 2017.

Anette Cederberg har gedigen erfarenhet från chef- och ledarroller inom hälso- och sjukvård. Under konferensen Ekonomi- & verksamhetsstyrning i sjukvården, som anordnas av Teknologisk Institut, är hon moderator och leder deltagarna genom två dagar fyllda av inspirerande föreläsningar.

Läs mer

AcceptusNytt januari 2017

Att leda digitalt – år 2017

År 2017 kommer fortsätta gå i digitaliseringens tecken. E-tjänster och applikationer, eller appar som vi säger i dagligt tal, kommer att öka för att underlätta kommunikationen mellan patient och vårdpersonal.

Läs mer