Tidspressad rekrytering av chefer leder till instabilitet

Inom offentlig sektor är det för närvarande hög aktivitet vad gäller rekrytering av chefer och ledare. Organisationsförändringar som till exempel Nya Karolinska leder till att ordinarie chefer får söka om till nya cheftjänster. Trycket på rekryteringen ökar också i och med att rekordgenerationen (födda 1945-1954) nu successivt går i pension.

En ny generation chefer

Vilka är det då som ska ta över? Vissa har hävdat att kommande generation Y (födda 1985-1994) inte vill bli chefer, vilket visat sig vara ett felaktigt antagande. Generation Y vill visst bli chefer och ledare men de har en annorlunda syn på ledarskapet. De vill framförallt göra något som känns meningsfullt och deltar då gärna i att leda och utveckla. De är inte rädda för förändringar, tvärtom tycker de att det går för långsamt.

Den nya generationen som söker sig till lediga chefstjänster har sin egen bild av hur de vill att en chefsroll ska vara. Om de inte trivs efter en kort tid, eller om arbetet inte lever upp till bilden av det ledarskap de har förväntat sig, så tvekar de inte att säga upp sig. Den omfattande rekryteringsprocessen måste då börja om. På Acceptus möter vi den situationen allt oftare i de förfrågningar vi får. Vi erbjuder då en interimschef som går in under den tid rekryteringen av en ny ordinarie chef pågår. Andra tillfällen då det finns behov av ett tillfälligt ledarskap kan vara då ordinarie chef är sjukskriven. Det kan även handla om ett tillfälligt ledarskap vid ett ägarskifte eller då en verksamhet ska läggas ned.

Acceptus interimschefer

Acceptus affärsidé att erbjuda tillfälligt ledarskap ger långsiktig hållbarhet för de som anlitar oss. Att snabbt få en erfaren chef med hälso- och sjukvårdsbakgrund på plats i verksamheten resulterar bland annat i att:

  • det skapas utrymme för den ordinarie chefsrekryteringen
  • verksamheten bibehåller produktiviteten
  • personalen upplever trygghet och man undviker turbulens och oro
anette.c
Anette Cederberg
VD och grundare av Acceptus AB