Nyckeln till lyckad digitalisering finns i ledarskapet

Acceptus senaste frukostseminarium den 28 september handlade om hur vi ska lyckas med digitaliseringen av vård och omsorg. Vi anser att den enskilt viktigaste faktorn är förankring och förståelse genom alla beslutsled, från politiker till verksamhets- och enhetschefer. Det vill säga att bilden av resultatet är diskuterad och förankrad och att alla inblandade förstår vad som behöver göras för att nå dit.

Verksamhetsutveckling är utmaningen

Till syvende och sist handlar det om verksamhets-utveckling. Genom nya e-tjänster och IT-system vill vi effektivisera processer och öka delaktigheten. Vi vill kunna erbjuda patient/brukare möjlighet att enkelt få kontakt och kunna följa utvecklingen av en behandling samt läsa sin journal på nätet.

Vi behöver skapa nya arenor för patientmedverkan

Idag sker en "användarcentrerad utveckling" det vill säga att patient- och brukarföreningar deltar i utvecklingsskedet av e-tjänster och välfärdsteknologi. Det kommer även att behövas delaktighet vad gäller förvaltning och vidareutveckling och därmed även nya arenor för patientmedverkan.

Förvaltningsområdet beskrivs ofta som botten av isberget, det vill säga mycket större i omfattning än vad man tror. För att lyckas med framtida förvaltning krävs ett nyutvecklat ledarskap med bland annat kunskap om den nya typ av verksamhet som blir resultatet av digitaliseringen.

AnetteC

Anette Cederberg
VD och grundare av Acceptus AB samt mentor i  Cherie Blair foundation for women.

HansC

Hans Cederberg
CDO