Ledarskapet belyses i ny föreskrift från Arbetsmiljöverket

Nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö har börjat gälla från och med den 31 mars 2016. Enligt min erfarenhet tar det ett tag innan nya föreskrifter får genomslagskraft. Tid för reflektion samt dialog behövs för att inse vad som bör åtgärdas.

I filmen på Arbetsmiljöverkets hemsida ges uppmaningen att anställa bra ledare. Ett bra ledarskap är en förutsättning för en god social arbetsmiljö och för att minska ohälsosam stress på arbetsplatsen.

Jag hoppas att föreskrifterna ska resultera i en satsning på de som vill leda, och de som redan är ledare. Att erbjuda stöd i ledarskapet genom handledning och arbetsplatsanpassade utbildningar för ledare samt förkovring inom ämnet hur chefer och ledare kan motverka ohälsosam stress genom hälsosamma arbetsplatser.

Det redan påbörjade förändringsarbetet inom vård och omsorg med anpassning till digitaliseringen kommer att kräva både verksamhetsutveckling med förändrade rutiner och ökad kompetens för att vi ska nå effektivitetsmålet.

En framgångsfaktor för att lyckas är att öka personalens delaktighet. I detta fall handlar det även om att öka patientens/brukarens delaktighet.

Anette Cederberg, VD på Acceptus

Acceptus ledarskapsstöd och ledarskapsutveckling

Acceptus erbjuder stöd och handledning till ledare i samband med förändringsarbete. Vi erbjuder även ett ledarutvecklingsprogram, ULV för ledare inom vård och omsorg.

För att utveckla kommunikationen mellan chef och medarbetare samt medarbetare emellan erbjuder vi workshops med DISC-analysen som verktyg.

DISC-analysen ger ökad förståelse för våra olika personliga kommunikationsstilar och verktyget är ett vinnande koncept för att sammansvetsa team i samband med ett förändringsarbete.

Välkommen att höra av dig till Anette om du vill veta mer om våra tjänster!

anette.c

Anette Cederberg

VD Acceptus AB