Interimschefer och projektledare vid behov av tillfälligt ledarskap

Acceptus affärsidé är att erbjuda tillfälligt ledarskap inom privat och offentlig vård- och omsorgsverksamhet. En interimschef kan gå in och leda verksamheten under den tid rekrytering av ordinarie chef pågår eller då det finns behov av tillfälligt ledarskap som till exempel om ordinarie chef är sjukskriven eller vid en omorganisation.

Nyttan med tillfälligt ledarskap

Att snabbt få en erfaren chef med hälso- och sjukvårdsbakgrund på plats i verksamheten resulterar bland annat i att:

  • det skapas utrymme för den ordinarie chefsrekryteringen
  • verksamheten bibehåller produktiviteten
  • personalen upplever trygghet och man undviker turbulens och oro

Läs mer om Acceptus övriga tjänster på acceptus.se

Välkommen att höra av dig till Hans om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig i en situation när det finns behov av att snabbt få en interimschef på plats!

hans.c 
Hans Cederberg
CIO och Kundansvarig för Stockholm och Västra Götalandsregionen
anette.c
Anette Cederberg
VD och grundare av Acceptus AB