Har det uppstått behov av en tillfällig chef i er verksamhet?

Acceptus erbjuder sedan 15 år tillbaka tillfälligt ledarskap inom hälso- och sjukvård och omsorg. Behov av en tillfällig chef, så kallad interimschef, kan uppstå vid organisationsförändringar, sjukfrånvaro eller då nya krav ställs på verksamheten. Med en tillfällig chef får du in rätt kompetens vid rätt tidpunkt. Alla våra konsulter har hälso- och sjukvårdsbakgrund och gedigen erfarenhet av ledarskap. Konsulterna är också utbildade i, och använder sig av olika verktyg, så som DISC och ULV, när de löser utmaningar som man i egenskap av chef ställs inför dagligen.

Acceptus växer och hälsar interimschef Monica Skantze varmt välkommen till oss!

Med lång erfarenhet i ledande befattningar inom primärvård är Monica en trygg och förtroendeingivande ledare.

Monica är energisk och engagerad, har en god analytisk förmåga och sätter sig snabbt in i olika situationer utan att tappa helhetsperspektivet. Hon är utbildad coach och har under sina år som verksamhetschef handlett andra chefer i såväl grupp som enskilt.


 
 monica.s
  Monica Skantze
Interimschef på Acceptus.