Digitalt ledarskap

Framtidens sjukvård kommer fortsatt handla om förändring för att anpassas till patientens behov, framför allt om ökad delaktighet och tillgänglighet för patienten, vilket ofrånkomligt involverar informationsteknologi. Idag hanterar vi bankärenden, bokar tider och chattar med varandra via mobiltelefonen.

Även som patienter vill vi kunna använda digitala stöd för att minska resandet, men också för att bli mindre beroende av de traditionella vårdbesöken. Patienten vill vara bättre förberedd inför mötet med vården och ha möjlighet att diskutera istället för att enbart ”få besked”. Videomöten med läkaren och behandling via internet är tjänster som är på stark frammarsch. Med politikernas vision om att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa 2025 finns ett tydligt mål.

Digitalt ledarskap – är det ett nytt modeord? Finns någon substans i det?

Implementering och införande av nya system handlar inte enbart om teknik, utan främst om verksamhetsutveckling. Förutsättningen är ett ledarskap som tillsammans med arbetsgruppen arbetar fram nya arbetsprocesser som är anpassade för möjligheten att använda IT i mötet med patienten. Ett ledarskap som har kunskap och erfarenhet av att leda i förändring med förståelse för hur vårdinformationssystem, nationella e-tjänster och arbetsprocesser optimeras och anpassas till rådande behov. Nästa steg är det agila (lättrörliga) arbetssättet där patienter medverkar i behov- och kravställning. Allt detta sammantaget förutsätter ett brett kunnande om hur nya system ska implementeras för att skapa verksamhetsnytta, det är det som är det digitala ledarskapet.

Glad sommar!

Nu gör vi uppehåll med nyhetsbreven under sommaren och önskar er alla en skön sommarledighet. Nästa nyhetsbrev kommer i augusti.

anette.c
Anette Cederberg
VD och grundare av Acceptus AB
hans.c
Hans Cederberg
CIO, styrelseordförande och grundare av Acceptus AB.