Anette Cederberg deltar i öppet seminarium i riksdagen

Den 12 maj hölls ett öppet seminarium i Sveriges riksdag om cancervårdens utmaningar och möjligheter.

Acceptus VD, Anette Cederberg höll då en föreläsning om
"IT verktyg för att förebygga psykisk ohälsa i cancervården".

 Här nedan kan ni se videon med hennes framförande. (8 min)