Acceptus AB har tecknat ramavtal med Socialstyrelsen

Acceptus AB har tecknat ett nytt ramavtal med Socialstyrelsen avseende projektledning och specialistkunskap i informatik och begreppssystemet Snomed CT.

Acceptus konsulter har en gedigen sjukvårdsbakgrund men de kan också leda projekt inom området e-hälsa och har specialistkompetens inom informatik och det nationella fackspråket där Snomed CT ingår.