Adventskalender om interimschefer

Acceptus ger i år ut en digital adventskalender tillgänglig via hemsidan.

Varje dag fram till julafton kan du öppna en ny lucka och ta del av de ledarskapsförmågor som är kännetecknande för en interimschef.

Läs mer

Har ni behov av tillfälligt ledarskap i hälso- och sjukvården?

Acceptus interimschefer inom hälso- och sjukvård och omsorg är redo att hoppa in och göra skillnad redan från första dagen inför och efter julruschen.

Vi har kompetent personal som kan hjälpa er både kort- och långsiktigt som ledare, projektledare och verksamhetsutvecklare.

Läs mer

Nyckeln till lyckad digitalisering finns i ledarskapet

Acceptus senaste frukostseminarium den 28 september handlade om hur vi ska lyckas med digitaliseringen av vård och omsorg. Vi anser att den enskilt viktigaste faktorn är förankring och förståelse genom alla beslutsled, från politiker till verksamhets- och enhetschefer. Det vill säga att bilden av resultatet är diskuterad och förankrad och att alla inblandade förstår vad som behöver göras för att nå dit.

Läs mer

Anette Cederberg samtalsledare om plattformen Stöd och behandling

Plattformen Stöd och behandling

Acceptus VD, Anette Cederberg är samtalsledare på konferensen Framtidens digitaliserade vård den 8 november.

Läs mer

Vilken roll får algoritmer och dataanalys i framtidens rekrytering?

Acceptus medarbetare Kristina Langhammer är med i ett seminarium under ‪‎almedalsveckan‬ den 6 juli.

Forskning har visat att man behöver nya metoder för att kunna attrahera och rekrytera rätt personer till sina verksamheter.

Läs mer

Acceptus AB har tecknat ramavtal med Socialstyrelsen

Acceptus AB har tecknat ett nytt ramavtal med Socialstyrelsen avseende projektledning och specialistkunskap i informatik och begreppssystemet Snomed CT.

Läs mer

Digitalt ledarskap

Framtidens sjukvård kommer fortsatt handla om förändring för att anpassas till patientens behov, framför allt om ökad delaktighet och tillgänglighet för patienten, vilket ofrånkomligt involverar informationsteknologi. Idag hanterar vi bankärenden, bokar tider och chattar med varandra via mobiltelefonen.

Läs mer

Tidspressad rekrytering av chefer leder till instabilitet

Inom offentlig sektor är det för närvarande hög aktivitet vad gäller rekrytering av chefer och ledare. Organisationsförändringar som till exempel Nya Karolinska leder till att ordinarie chefer får söka om till nya cheftjänster. Trycket på rekryteringen ökar också i och med att rekordgenerationen (födda 1945-1954) nu successivt går i pension.

Läs mer

Anette Cederberg deltar i öppet seminarium i riksdagen

Den 12 maj hölls ett öppet seminarium i Sveriges riksdag om cancervårdens utmaningar och möjligheter.

Acceptus VD, Anette Cederberg höll då en föreläsning om
"IT verktyg för att förebygga psykisk ohälsa i cancervården".

Läs mer

Interimschefer och projektledare vid behov av tillfälligt ledarskap

Acceptus affärsidé är att erbjuda tillfälligt ledarskap inom privat och offentlig vård- och omsorgsverksamhet. En interimschef kan gå in och leda verksamheten under den tid rekrytering av ordinarie chef pågår eller då det finns behov av tillfälligt ledarskap som till exempel om ordinarie chef är sjukskriven eller vid en omorganisation.

Läs mer

Ledarskapet belyses i ny föreskrift från Arbetsmiljöverket

Nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö har börjat gälla från och med den 31 mars 2016. Enligt min erfarenhet tar det ett tag innan nya föreskrifter får genomslagskraft. Tid för reflektion samt dialog behövs för att inse vad som bör åtgärdas.

Läs mer

TakeCare frukostmöten i april-maj

Acceptus erbjuder installation, förvaltning, support och utbildning i journalsystemet TakeCare

Från och med januari 2016 erbjuder Acceptus privata vårdgivare installation, support, förvaltning och utbildning i journalsystemet TakeCare.

Läs mer

Acceptus AB expanderar och öppnar kontor i Göteborg

Vi växer och i april 2016 öppnar Acceptus nytt kontor i Göteborg.

Kundansvarig är Hans Cederberg som har lång erfarenhet av chef-och ledarskap i hälso- och sjukvården.

Läs mer

Acceptus erbjuder TakeCare till privata vårdgivare

Från och med januari 2016 erbjuder Acceptus privata vårdgivare förvaltning, support och utbildning i journalsystemet TakeCare. Och för dem som inte redan använder systemet erbjuder vi hjälp med installation.

Läs mer

Ramavtal med Strängnäs kommun

Läs mer

Har det uppstått behov av en tillfällig chef i er verksamhet?

Acceptus erbjuder sedan 15 år tillbaka tillfälligt ledarskap inom hälso- och sjukvård och omsorg. Behov av en tillfällig chef, så kallad interimschef, kan uppstå vid organisationsförändringar, sjukfrånvaro eller då nya krav ställs på verksamheten. Med en tillfällig chef får du in rätt kompetens vid rätt tidpunkt. Alla våra konsulter har hälso- och sjukvårdsbakgrund och gedigen erfarenhet av ledarskap. Konsulterna är också utbildade i, och använder sig av olika verktyg, så som DISC och ULV, när de löser utmaningar som man i egenskap av chef ställs inför dagligen.

Läs mer

AcceptusNytt januari 2016

Nytt år med nya intressanta uppdrag och spännande event

Det nya årets aktiviteter är redan i full gång och vi kan konstatera en uppgång vad gäller interimschefuppdrag inom kommunens vård- och omsorgsverksamhet.

Läs mer