Lyckat frukostseminarium om förändringsledning e-hälsa

På Citykonferensens restaurang Oxen, höll Acceptus en presentation på temat "Förändringsledning inom e-hälsa".

Om hur man kan arbeta vidare med verksamhetsutveckling och använda våra journal- och stödsystem på ett sätt så att de verkligen stödjer vårdprocessen.

frukostseminarie 12maj

Stort tack till alla ni som var med!