Engagera verksamheten att driva IT-utvecklingen

Idag råder ofta ett stort gap mellan IT-utveckling och implementeringsarbete i vården. Det finns tyvärr en tro att de satsningar som görs inom IT-området på ett magiskt sätt ska komma verksamheten till nytta utan att ett fullgott implementeringsarbete har gjorts.

Den patientnära vården är komplex och bygger mycket på de kompetenser, erfarenheter och förutsättningar som finns på varje enskild vårdenhet, där fastlagda rutiner och arbetssätt är djupt förankrade. Att börja nyttja ny funktionalitet och nya system handlar ofta om en ändring av hela arbetsflödet och innebär då ett stort förändringsarbete både för verksamhet och för individ. Därför är verksamhetens förutsättningar att tillgodogöra sig det nya IT-stödet mycket viktig att ta hänsyn till vid en implementering.

Genom att införa en förändringskultur som drivs av verksamheten riktas fokus till att höja kvaliteten i vårdarbetet med patienten i centrum. Med det fokuset och bra coachning är förutsättningarna som bäst för att nyttja ny funktionalitet och nya system i den patientnära verksamheten.

Mycket att vinna på bra arbetsflöden

Acceptus verksamhetskonsulter har alla kompetens från både patientnära verksamhet och e-hälsa. Utifrån analyser av verksamheters lokala förutsättningar utarbetar vi förslag till förbättrade arbetsflöden och nyttjande av aktuella IT-stöd för att frigöra mer tid för patienten, eliminera onödig administration och förbättra verksamhetens uppföljning samt ekonomiska rapportering.