Anette Cederberg föreläser på Vitalis

Anette Cederberg, VD på Acceptus, kommer även i år vara föreläsare på Vitalis. Där ämnet kommer handla om stöd och behandling via Internet.

Anette har under 2014-15 varit projektledare för att utveckla en ny plattform för stöd och behandling inom hälso- och sjukvården. En plattform som ska kunna användas nationellt för bland annat internetbaserad kbt-behandling.

Projektet, vilket är finansierat av Socialdepartementet via SKL, lämnar över till drift och förvaltning på 1177 vårdguiden nationell nivå from. 1 april 2015.

För mer information eller frågor vänligen kontakta Annette Cederberg.

Taggar: E-hälsa