AcceptusNytt december 2015

Ansvarsfullt företagande

För att Acceptus samhällsansvar ska vara långsiktigt är det integrerat i vår affärsmodell och vi anser att engagemanget är lika viktigt i det lilla som i det stora, liksom det är lika viktigt lokalt som globalt.

Som exempel sträcker sig Acceptus VD, Anette Cederbergs mentorskap från föreläsningar på lokala skolor till att, via Cherie Blair foundation, stödja en kvinna i Malaysia att starta eget företag.

Visionen som Acceptus har med sitt företagande är att effektivisera ledarskapet samt e-hälsoinvesteringarna inom vård och omsorg. Detta sker bland annat genom kvalitetsäker rekrytering, eftersom medarbetarnas kompetens är företagets största resurs.

Fler av Acceptus medarbetare har erfarenhet av internationellt biståndsarbete och i år har medarbetarna valt att företagets julgåva ska gå till FN:s flyktingorgan UNHCR.

UNHCR finns på plats världen över för att hjälpa också dem vars situation får liten eller ingen uppmärksamhet i media.

Länk till AcceptusNytt december 2015