Acceptus erbjuder support av TakeCare

Acceptus erbjuder support och förvaltning av journalsystemet TakeCare.

Från och med den 11 januari 2016 erbjuder Acceptus de privata vårdgivarna support och förvaltning av Stockholms läns landstings gemensamma installation av journalsystemet TakeCare.

Support- och förvaltningsavtal

Vid tecknande av support- och förvaltningsavtalet erhålls 

  • fullvärdig support via mail och telefon
  • stöd i det vårdgivarspecifika förvaltningsarbetet
  • representation i det gemensamma regionala förvaltningsarbetet

Acceptus vill verka för att de privata vårdgivarna

  • får ut nyttan av Stockholms läns landstings gemensamma installation av TakeCare med kringkomponenter
  • får en bra insyn i framtida utvecklingsarbete
  • får möjlighet att vara med och påverka

Vi lämnar 20% till de kunder som tecknar avtal för årsskiftet

Utbildning i journalsystemet TakeCare

Acceptus erbjuder vårdgivarna en rad utbildningar i journalsystemet TakeCare

Vi svarar på era frågor redan nu!

Har ni frågor angående support, förvaltning eller utbildning i journalsystemet TakeCare är ni välkomna att kontakta oss via vår hemsida eller via vår supporttelefon: 08-506 670 71