Ny modell för ersättning inom hemtjänsten

Interimschef på Acceptus och tillförordnad enhetschef vid hemtjänsten i Österåker, har deltagit i en studie om ett förslag till ny modell för ersättning och uppföljning inom hemtjänsten.

Läs mer

AcceptusNytt december 2015

Ansvarsfullt företagande

För att Acceptus samhällsansvar ska vara långsiktigt är det integrerat i vår affärsmodell och vi anser att engagemanget är lika viktigt i det lilla som i det stora, liksom det är lika viktigt lokalt som globalt.

Läs mer

Acceptus erbjuder support av TakeCare

Acceptus erbjuder support och förvaltning av journalsystemet TakeCare.

Från och med den 11 januari 2016 erbjuder Acceptus de privata vårdgivarna support och förvaltning av Stockholms läns landstings gemensamma installation av journalsystemet TakeCare.

Läs mer

Acceptus ULV-utbildning startar i september

Utvecklingsprogram för Ledare i Vården – ULV

Den 18 september startar 10 stycken team-/linjechefer sin utbildning hos Acceptus.

Läs mer

Anette Cederberg en av talarna på nationella e-hälsodagen

Nationella e-hälsodagen 2015 som går av stapeln 6 oktober på Münchenbryggeriet i Stockholm kommer att inledas av folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström. Acceptus egen VD, Anette Cederberg kommer att berätta om en ny flexibel plattform med potential att förbättra vårdmöten och ge stöd och behandling via internet.

Läs mer

Nytt ramavtal

Sigtuna kommun har genomfört en upphandling för att på ett snabbt och effektivt sätt täcka behovet av en chef när det uppstår en lucka.

Läs mer

Engagera verksamheten att driva IT-utvecklingen

Idag råder ofta ett stort gap mellan IT-utveckling och implementeringsarbete i vården. Det finns tyvärr en tro att de satsningar som görs inom IT-området på ett magiskt sätt ska komma verksamheten till nytta utan att ett fullgott implementeringsarbete har gjorts.

Läs mer

Lyckat frukostseminarium om förändringsledning e-hälsa

På Citykonferensens restaurang Oxen, höll Acceptus en presentation på temat "Förändringsledning inom e-hälsa".

Läs mer

Anette Cederberg föreläser på Vitalis

Anette Cederberg, VD på Acceptus, kommer även i år vara föreläsare på Vitalis. Där ämnet kommer handla om stöd och behandling via Internet.

Läs mer

Varmt välkommen på frukostseminarium!

Är du intresserad av hur vårdpersonalen kan få mer värdefull tid med patienten, smidigare administration och samtidigt bättre överblick över verksamheten?

Läs mer

AcceptusNytt mars 2015

Värdebaserad vård effektiviserar vården

Läs mer

AcceptusNytt februari 2015

Ett konkret verktyg till dig som vill utveckla ditt kommunikativa ledarskap

Läs mer

Frukostseminarium - Kommunikativt ledarskap

Acceptus höll ett lyckat frukostseminarium på onsdagsmorgonen den 21 januari, där vi tog upp ämnet: Kommunikativt ledarskap - når du fram?

Läs mer