Ny patientdatalag?

I förra nyhetsbrevet diskuterade vi hur olika kontrollmyndigheter tolkar patientdatalagen. Det har nu framkommit bl.a. via inlägg i läkartidningen att Socialstyrelsen och Datainspektionen inte tolkar lagen på ett likartat sätt. Detta är olyckligt eftersom vårdgivare inte kan vara säkra på vad som gäller. Ett exempel från Region Skåne visar att man formulerat ganska precist vad det är som gäller enligt Datainspektionens tolkning, men samtidigt tagit intryck av Socialstyrelsens tolkning om att man inte får söka information efter det att patientrelationen upphört, alltså en mycket striktare hållning än vad som datainspektionen håller.

Denna problematik har troligen legat till grund för det uppdrag som Socialdepartementet nu utfärdat om att ta fram en ny patientdatalag. Den nya lagen ska tillåta en vårdgivare att analysera inhämtad medicinsk data och därefter på ett professionellt sätt sprida kunskap till resten av organisationen. Det är goda nyheter om man kan skapa möjligheter för vården att dra lärdom av sina tillkortakommanden, men framför allt av sina många framgångsrika patientfall .

Taggar: Informationssäkerhet, Nyhetsbrev