AcceptusNytt september-oktober

Mångfald och jämställdhet

"Vad skiljer en jämställdhetsplan från en mångfaldsplan?" "Hur får vi en inkluderande arbetsplats?" Så står det att läsa på eQuals hemsida – ett företag som drivs av Gina Sharro, jurist – som bland annat erbjuder utbildning inom mångfald, jämställdhet och arbetsmiljö.

Jag går kursen mångfald och jämställdhet. Vi gör det för att få kunskap om vad Acceptus kan göra för att öka mångfalden på arbetsplatsen.

Att arbeta för ökad jämställdhet på arbetsplatsen är uppmärksammat idag och har spridit sig vidare till nätverk som driver krav på förändring av stereotypa synsätt. Även rekryteringsbranschen jobbar på att bryta mönster genom att skriva annonser som inkluderar istället för att exkludera. Allt för att få fler sökanden.

Ett sådant företag är ÅF som under september månad enbart anställer kvinnor. I spetsen för detta går förra jämställdhetsministern Nyamko Sabuni, hållbarhetschef på ÅF.

ÅF är ett företag där ingenjörer arbetar och har under lång tid varit mansdominerat. Nu önskar man bryta den trenden och få in fler kvinnliga ingenjörer. Första steget är förstås att fler kvinnor söker sig till tekniska utbildningar. Därefter behöver företagen även utveckla arbetsplatserna så att de lockar fler kvinnor att söka sig till dem.

Hälso- och sjukvårdsbranschen

När jag nu går den här kursen funderar jag över hälso- och sjukvårdsbranschen där förhållandet är det omvända. Hälso- och sjukvårdsbranschen är en kvinnodominerad bransch till skillnad från ÅF som befinner sig i en mansdominerad bransch. Görs det satsningar på att få fler män att söka hälso- och sjukvårsdutbildningar? Hur kan vi utveckla arbetsmiljön för att locka fler män att söka sig till hälso- och sjukvården?

Det hela mynnar ut i att man aktivt måste arbeta med rekryteringsprocessen. Om vi lyckas skapa en jämnare könsfördelning på våra arbetsplatser får vi en mer inkluderande arbetsmiljö. Ett ledarskap med kunskap, som sätter mål och aktivt och medvetet driver utvecklingen mot inkludering är en förutsättning. Acceptus är beroende av att det finns sökanden oavsett kön och kulturell bakgrund som är nyfikna och som vill utveckla sitt ledarskap. Som interimschef skiftar ledaruppdragen och man lär sig att arbeta i olika arbetsmiljöer och ökar då också kunskapen om, samt medvetenheten kring mångfaldsfrågorna.

 

Taggar: Interimschef, Nyhetsbrev