AcceptusNytt oktober-november

Ledarskapets utmaningar

Egentligen står vi alltid inför utmaningar, oavsett tid och rum. Skillnaden från förr är att vi idag är digitaliserade. I och med digitaliseringen kan vi arbeta oberoende av tid och rum. Vi kan kommunicera via mail, sms, skype och alla andra e-tjänster som står till vårt förfogande. Vad framtiden har att erbjuda kan vi bara fantisera om. En av ledarens utmaningar inför framtiden kommer därför att handla om hur våra arbetsplatser ska vara utformade. Eftersom jag redan idag kan arbeta hemifrån, från fiket eller från andra sidan jordklotet för den delen, så kommer arbetsplatsens utformning som sådan att stå i fokus. Hur ska jag nå medarbetarna? Vilka tekniska stöd behövs för att vi ska kunna genomföra möten – där alla oavsett var de är – ska kunna delta? Vilka regler ska gälla? Får jag jobba hemifrån när det passar mig? Och när ska jag i så fall infinna mig fysiskt på plats? Det blir onekligen en hel del frågor och det kommer att vara ledarens uppgift att sätta ramarna och få det hela att fungera på ett tillfredställande sätt.

Självklart finns det andra utmaningar. En omvärld som hela tiden rör på sig skapar osäkerhet. Vilken väg ska jag välja? Vilken lösning på mitt problem löser problemet, utan att det uppstår ett nytt problem? Oavsett vilka utmaningar du som ledare i din chefsroll kommer att möta, och hur du väljer att lösa problemen, beror på ett antal olika faktorer.

Det viktigaste är att hitta ett sätt att förhålla sig till en kommande utmaning, för att undvika panik och en känsla av otillräcklighet och otrygghet. Genom att utsätta sig för utmaningar och sedan när problemen är lösta utvärdera och funderar över om du kunde gjort på ett annat sätt, lär du dig att känna igen situationer och utmaningen blir inte lika skrämmande nästa gång. Ett annat sätt att skaffa sig kunskap är att lyssna på andra som gjort något som du kanske aldrig skulle göra. Hur skulle du till exempel ställa dig till frågan – om du har du lust att hänga med på en cykeltur till Kina?

Välkommen på en inspirationseftermiddag 11 november kl 17-19 på Citykonferensen!

För att stå bättre rustad inför kommande utmaningar vill vi bjuda dig på en inspirationseftermiddag – med mingel och enklare förtäring – för att lyssna på Christofer som berättar om de utmaningar han ställdes inför på sin cykeltur till Kina.

ChristoferNyhetsbr

Taggar: Ledarskap, Event