AcceptusNytt mars

Hållbart ledarskap

Vad är det viktigaste för dig i din ledarroll? Ställ dig själv den frågan och fundera en stund. Jag skulle, utan att veta exakt hur du kommer att svara, kunna tänka mig att majoriteten av svaren innehåller något i stil med; bättre balans mellan jobb och fritid, minskad stress, samt utveckling och stimulans i arbetet.

I de flesta ledarskapsartiklar jag läser återkommer begreppet hållbarhet och självledarskap.

Hållbarhet står för den utveckling du behöver för att orka ta ansvar för ett aktivt ledarskap.

Med självledarskap menar man att det gäller att bryta ner de stora frågorna så att de blir mer hanterbara. Det är först när man löser de mindre hanterbara frågorna som svaret på de stora övergripande frågorna kan besvaras.

För att lyckas med ditt självledarskap behöver du ett forum där du kan diskutera och dela dina utmaningar. Hur har andra gjort som arbetat med liknande frågor? Vad kan du dela med dig av till andra?

För att uppnå ett gott självledarskap och skapa ett hållbart ledarskap, erbjuder Acceptus, tillsammans med SOLARIS specialisttjänster ett ledarutvecklingsprogram-ULV. Programmet använder sig av gruppdynamiska effekter där våra gemensamma erfarenheter - tillsammans med föreläsarnas dokumenterade kunskap - hjälper oss att utveckla det dagliga operativa ledarskapet.

Mer information och anmälan till ULV

Anette Cederberg
VD Acceptus

Taggar: Ledarskap, Utbildning, Nyhetsbrev