AcceptusNytt maj 2014

Lärandeprocessen för ledare i vården

Ledare i vården

Varje dag lär vi oss något nytt. Det kan vara att vi ser någon lösa ett problem på ett annat sätt än vad vi själva brukar göra. Vi kan då välja att göra på det nya sättet, vilket innebär att vi aktivt tar ett beslut om att förändra vårt sätt att lösa det aktuella problemet. För att vi verkligen ska köpa in oss på att göra förändringen så har det inneburit att vi blivit övertygade av det vi sett att det nya sättet är bättre på något vis än hur vi brukade göra när vi skulle lösa ett problem. Två författare Henriksen och Vetlesen som skrev boken "Etik i arbete med människor",  ger där uttryck för att vi människor utvecklar färdigheter för att kunna lösa problem, men att detta inte enbart styrs av regler, utan att det finns en samverkan mellan faktorer som situationstolkningar, intuition, vilket även omfattar kroppsliga färdigheter.  När det gäller arbete med människor inbegriper det otaliga situationer som även omfattar ett etiskt övervägande. Hur löser jag ett problem där jag helt plötsligt inser att olika värden kan komma att stå emot varandra? I och med att vi behöver göra det övervägandet berör vi området yrkesetik. Så hur gör vi som ledare i vården för att utveckla vårt eget lärande? Hur kan vi lära nytt utan att yrkesetiken som ledare i vården leder oss åt fel håll? Att leda i vården omfattar inte alltid enbart att leda medarbetare mot ett organisatoriskt mål, det handlar även om att leda i vården så att de grundläggande värden vården står beaktas.

Millers kompetenspyramid

En Amerikansk professor George E. Miller utvecklade en modell på 1990-talet som presenteras som Millers kompetenspyramid.  Modellen är utvecklad inom kliniks yrkesverksamhet och består av en gradering av hur yrkeskompetensen utvecklas i fyra steg.  Nedan finns de olika stegen som visar på att vi utgår från att veta något, till nästa steg att veta hur som innebär att vi kan använda det vi lärt oss och då vet vi hur vi ska göra. Visa hur innebär att man vet hur man ska använda sig av informationen, och slutligen göra, det är då man utför något i praktiken.

Millers kompetenspyramid
Millers kompetenspyramid

Modellen kan användas på olika sätt för att åskådliggöra hur vi genom erfarenhet lär oss och hur vi med dessa erfarenheter formar vår syn på hur vi löser problem. Men om vi inte ständigt är i dialog med våra chefskollegor och andra ledare i vården, hur kan vi då utveckla en god ledarkultur i vården?

Ledarutveckling

Ett viktigt inslag i ledarutveckling är att komma i kontakt med ledare på olika nivåer i hälso- och sjukvården, att nätverka för att få in nya sätt att tänka och lösa problem i det vi gör i vårt dagliga arbete. Detta för att inse att det kanske går att göra på ett annat sätt, lära av hur andra löser problem som jag har. Att träffa ledare från andra organisationer utanför den egna arbetsplatsen med kursledare som har erfarenhet av att arbeta med ledarskap i vården.  Att träffas i en grupp där det finns utrymme att bolla idéer, att hitta sätt att jobba med sig själv och omvandla svagheter till styrkor.

Det är inte försent att anmäla sig till ULV - Utvecklingsprogram för Ledare i Vården, med och av ledare med vårdbakgrund.

Vill du veta mer? Kom på ett förutsättningslöst frukostmöte den 3 juni mellan 8.00-9.30 på Tegnérgatan 35 med oss som är kursledare, Anette Cederberg VD på Acceptus och Peter Kowalwski från Solaris specialisttjänster. 

Acceptus satsar vidare på ehälsa

Att det behövs styrning och ledning även inom e-hälsa är ingen nyhet. Nya projekt behöver bland annat styrning och ledning för att klara budget och tidplan. Sedan ska ny verksamhet också implementeras och förvaltas. Acceptus har sedan tidigare uppdrag att leda nya projekt inom e-hälsa. Nu kompletterar vi med mer kompetens vad gäller förvaltning av e-hälsolösningar.

Utbildning är en viktig del av implementering och förvaltning. Idag erbjuder vi bland annat utbildning i TakeCare, SALA (systematisk, automatisk logganalys) och webbskattning.

Behovet av utbildning i journalsystemet TakeCare bedöms som extra stort och från och med i höst erbjuder vi såväl öppna som kundanpassade utbildningar. Kontakta oss gärna om ni önskar diskutera en utbildningsinsats för era medarbetare!

Frukostseminarie

Den 5:e juni klockan 8.00 – 9.30 arrangerar Acceptus ett frukostseminarium där Manolis Nymark presenterar det nya betänkandet angående patientdatalagen. Många har redan anmält sig, men det finns fortfarande några platser kvar.

Taggar: Ledarskap, Utbildning, Seminarium, Nyhetsbrev, ULV, TakeCare, SALA