AcceptusNytt juli Almedalen 2014

Resumé Almedalen 2014

Almedalsveckan i Visby har bjudit oss mycket intressant omvärldsbevakning. Totalt har det rört sig om 3.800 stycken föredrag inom en mängd olika områden. Ämnet vård och omsorg har bland annat bjudit på intressanta paneldebatter inom e-hälsa, psykisk ohälsa och chef- och ledarskap. Acceptus anställda har varit på plats och lyssnat och deltagit i många av dessa.

Almedalen montage

Ledarskap

Inom området ledarskap har det debatterats mycket om behovet av administrativt stöd till chefer samt att det med all sannolikhet kommer att saknas ledare framöver. 48 stycken ledare går i pension dagligen och enligt Sveriges chefsorganisation Ledarna, kommer det att uppstå brist på ledare framöver. Orsaken verkar bero på att chefsyrket inte är något som unga söker sig till idag. Analysen pekar ut organisationers och företags svårigheter att attrahera unga. En del av de politiska debatterna vi deltog i tog upp jämställdhetsperspektivet och kvinnligt ledarskap. Föräldraförsäkringen är en viktig del för ökad jämställdhet på arbetsplatsen och ger fler kvinnor möjlighet att satsa på chefsyrket. En annan del berör arbetsuppgifter och ansvar i chefsyrket. Antalet underställda per ledare är en annan fråga som diskuterats.

Framtida utmaningar

Efter att ha lyssnat och debatterat i ämnet om hur vi ska klara den framtida ledarförsörjningen framkommer att alla organisationer och företag har behov av intern ledarutveckling, där talanger synliggörs och lyfts fram av sina chefer och coachas in i ledarrollen. I de fall man har en tillfällig lucka eller behöver en extern ledare vid specifikt tillfälle ska man använda sig en av en interimschef. Acceptus är glada att bidra med interimschefer för ett effektivt ledarskap i hälso- och sjukvården.

Twittra med Acceptus

En annan behållning Acceptus fick i Almedalen var att vi fick fart på twitter. Det är en erfarenhet som gett oss nya kontakter tack vare möjligheten att på plats bidra med synpunkter, under eller efter aktuellt seminarium.

Semester

Nu gör vi uppehåll med nyhetsbrevet under sommaren och önskar er alla en skön sommarledighet!

Taggar: Ledarskap, Utbildning, Seminarium, Nyhetsbrev, ULV, TakeCare, SALA