AcceptusNytt februari

Ledarskap i förändring - Chefsutveckling

Hur är det att vara chef i hälso- och sjukvården idag? Får du den utveckling du behöver? Man kan se på chefsutveckling på två sätt. För det första din egen utveckling i ledarrollen. Det handlar om dig som individ och hur du kan utvecklas för att bli en bättre ledare. För det andra den utveckling och kunskap du behöver för att axla chefsrollen. Det kan beröra nya avtal, lagar, regler och författningar som du måste känna till.

Det moderna ledarskapet handlar om hållbarhet och långsiktighet. Hälsofrågor, balans mellan yrkesliv och fritid, kost och motion, allt för att klara de påfrestningar vi utsetts för. Chefsrollen kommer att behöva förändras och framförallt behöver ledarskapet genomsyras av kunskap om hur vi hälsomässigt påverkas av det arbete vi utför.

Denna förändring borde ligga nära till hands inom hälso- och sjukvården där det finns stor kunskap om hälsa. Eller finns det tendenser till "skomakarens barn som går i de sämsta skorna"? Hinner vi inte arbeta med de hälsorelaterade frågorna för att vi har så mycket annat att göra?

Det är viktigt för dig som chef att avsätta tid för den egna utvecklingen. För att kunna leda andra behöver man kunna leda sig själv. 2014 kommer att bli ett år som går i hälsans tecken, ett år som präglas av ökad kunskap om hur stress påverkar oss och vilka effekter det kan få.

För att som ledare få en bra grund att stå på rekommenderar jag Acceptus Utvecklingsprogram för Ledare i Vården - ULV. Utvecklingsprogrammet handlar om att både kunna njuta av glädjen i ett framgångsrikt ledarskap och samtidigt ha ett fungerande privatliv. Du får lära dig hantera både din arbetssituation, ditt privatliv samt hitta en tillfredsställande stressnivå som stimulerar dig till utveckling. Läs mer om utvecklingsprogrammet och vad det kan tillföra dig.

Anette Cederberg
VD Acceptus

Taggar: Ledarskap, Nyhetsbrev