AcceptusNytt augusti

Betydelsen av mellanchefens engagemang

Sommaren har varit fantastisk! När jag skickar de första mailen efter semestern inleder jag, som många andra, med orden "hoppas du haft en skön sommar!" I år är svaren på dessa mail överväldigande. Därför kändes första dagen på jobbet efter semestern en aning tung. Den första veckan tog det lite mer tid än vanligt att komma på banan och hitta tråden igen. Nu är de flesta tillbaka och arbetet trappas så sakta upp.

Starta upp i lite lugnare tempo

Alla har någon form av utmaning att möta nu när hösten så sakta gör sitt intrång. Oavsett vilka utmaningar du som chef kommer att möta, är det viktigt att starta lugnt och sedan trappa upp tempot efterhand för att ge utrymme till medarbetarna att komma på plats. Ger du det utrymmet kommer det att bli lättare att prestera bättre och orka möta de utmaningar som väntar.

Det finns en undersökning The Towers Watson 2012 Global Workforce Study (GWS) som visar att 35% av arbetstagarna i 28 länder är engagerade i sitt arbete, medan de andra kämpar för att anpassa sig till en tillfredställande arbetssituation. Dessa saknar tillräcklig support och emotionell tillfredsställelse vilket naturligtvis påverkar produktiviteten. I slutändan riskerar arbetstagaren att hamna i stress och en önskan om att byta arbetsplats.

Mellanchefens roll

I Singapore anser sig en av fem arbetstagare inte vara tillräckligt engagerade i sitt arbete, vilket i första hand beror på att de inte får tillräckligt stöd. Stöd kan vara i form av metoder, verktyg och support för att kunna utföra sitt arbete på det sätt som krävs och som samtidigt ska kännas meningsfullt och vara tillfredställande för individen. På arbetsplatser där det finns engagerade mellanchefer hittar man även engagerade medarbetare. Varför är då mellanchefen eller första linjens chef så viktig?

  • Det är mellanchefen som anställer personalen som ska utför arbetet i produktionslinjen.
  • De vet vilken kompetens och egenskaper som behövs av en person och hur teamet bör vara formerat för att arbetet ska kunna utföras på bästa sätt.
  • De är kittet mellan ledningen och personalen.

Studien belyser vikten av engagerade mellanchefer som vill driva och leda andra människor. Om ledningen inte förstår hur viktigt det är, får det konsekvenser i form av hög personalomsättning, stress och dålig arbetsmiljö som i slutändan påverkar produktiviteten negativt. Inom hälso- och sjukvård riskeras dessutom patientsäkerheten. Därför är det viktigt att du som mellanchef möter höstens utmaningar genom att vara engagerad för det arbete som ska utföras. Ditt engagemang har stor betydelse och smittar av sig till andra.

Taggar: Ledarskap, Nyhetsbrev