AcceptusNytt april 2014

Erfarenhetsbaserat lärande för ledare

Inom hälso- och sjukvården utgår vi ifrån att det arbete vi utför sker i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet - vilket innebär att vi använder oss av och hänvisar till forskningsresultat som stöd för det vi gör. Jag anser att detta är viktigt även när det gäller ämnet ledarskap. Vad gäller ledarskapsfrågor finns mycket forskning att få stöd av, till exempel inom områden som psykologi, filosofi, management och lärande.

Hållbart ledarskap

Hur utbildas chefer och ledare bäst? Kan man över huvudtaget utbilda ledare? Är det inte något man är född till? Den debatten är i princip oändlig och det finns kanske inget rätt eller fel. Diskussionen brukar avrundas med - att vara född med vissa förutsättningar i kombination med intresse och lärande.

Det finns en uppsjö av ledarskapsutbildningar och fler kommer. Acceptus och Solaris specialisttjänster har tagit fram ett ledarutvecklingsprogram för chefer och ledare i hälso- och sjukvården. Det är jag och Peter Kowalewski som tillsammans har arbetat fram ett utvecklingsprogram för hållbart ledarskap. Grunden till vårt samarbete är viljan att erbjuda något som är bättre än det som redan finns på marknaden idag, och att rikta det till ledare i hälso- och sjukvården. Vi har själva tidigare saknat ett utvecklingsprogram att delta i - som inte innebär att man måste vara borta en hel dag från arbetet och där det finns möjlighet att träffa andra chefer med erfarenhet av ledarskap i hälso- och sjukvården samt med handledare med en bakgrund som chefer och ledare i hälso- och sjukvården.

Kolbs inlärningsteori

Den mest kända modellen för erfarenhetsbaserat lärande är framtagen av David Kolb (1984). Han betraktar lärandet som en inlärningsprocess där vi ständigt lär nytt i samband med att vi är i begrepp av att klara av, eller lösa ett problem.

Vi menar, med stöd av Kolb, att det inte räcker med teoretisk utbildning för chefer. Inlärning sker bäst när den kombineras med aktiv medverkan och genom att lyssna på andra chefers erfarenheter och upplevelser. Vi behöver reflektera över vad vi gör i rollen som chef, och varför vi gör på det viset.

Kolbs teori är inte helt och hållet cyklisk. Den kan istället liknas vid en spiral som gör att du ständigt snurrar mellan de fyra olika inlärningsmomenten:
1. Aktivt experimenterande
2. Reflekterande observation
3. Abstraktion, sammanfattningar av iakttagelser
4. Tillämpning av praktiska uppgifter

Ledarutvecklingsprogram för och av ledare

Min slutsats är att modellen har utvecklats på grund av att vi idag påverkas mycket av omvärldens snabba förändringar, vilket gör att vi ständigt utsätts för nya intryck. Det i sin tur ställer högra krav på inlärningsprocessen som kortas ner - spiralen snurrar allt fortare - med risk för stress. Stress hämmar tänkandet och vi hinner inte reflektera. Jag är därför övertygad om att det behövs ledarutvecklingsprogram där vi tillsammans får möjlighet att reflektera över hur vi har löst olika problem. Du behöver med andra ord inte uppfinna hjulet själv, du kan lära av andra samtidigt som du delar med dig av dina egna erfarenheter.

Välkommen att anmäla dig till utvecklingsprogrammet ULV – för och av ledare i vården.

Mer information och anmälan till ULV

Anette Cederberg
VD Acceptus


eHälsa

Acceptus planerar att tydligare profilera sig som en part inom e-hälsa. Fram till idag har vi bedrivit utbildning inom e-hälsa med bland annat SALA (Systematisk automatiserad logganalys). Vi har haft uppdrag som interimschef i verksamhetsnära förvaltning och varit projektledare vid framtagande av nya verktyg för e-hälsa.

Det är många, nya, innovativa e-hälsolösningar som löpande tas fram och Acceptus kommer fortsatt vara vården behjälplig att implementera dessa. Vi kommer att erbjuda projektledare, verksamhetskonsulter och interimschefer inom e-hälsa. Och vi kommer självklart fortsätta med utbildning.

I vår satsning på området e-hälsa har vi rekryterat två nya medarebetare; Henrik Andersson och Cathrine Cedergren. Henrik har närmast arbetat som leveranschef på CompuGroup Medical, och har gedigen kunskap i hur man bäst förvaltar vårdens större system. Cathrine Cedergren, som också just anslutit sig till oss, har ett uppdrag hos Centrum Samverkan TakeCare, CSTC.

Vi hälsar båda varmt välkomna och ser med spänning på vår framtid inom e-hälsa.

Hans Cederberg
Acceptus

Taggar: Ledarskap, Utbildning, Nyhetsbrev