Acceptus frukostseminarium 5 juni

Välkomna till Acceptus frukostseminarium

Ämne: Ett förslag till ny lagstiftning om informationshantering i vård och omsorg

Föreläsare: Manólis Nymark

Tid: Torsdag den 5 juni, kl 8:00 – 9:30. Frukost serveras från kl 8:00

Plats: Ingenjörshuset Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46

Lokal: Restaurang Oxen, entréplan

Kom och lyssna på Manólis Nymark som informerar om huvuddragen i den statliga utredning som föreslår en ny lagstiftning för att underlättainformationsutbyte inom hälso- och sjukvården - respektive socialtjänsten - samt mellan dessa verksamheter. Utredningen om rätt information i vård och omsorg har lämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Under devisen Rätt information på rätt plats i rätt tid föreslår utredningen en socialtjänstdatalag och en hälso- och sjukvårdsdatalag, som enligt utredningen sätter individen och individens behov i centrum på ett bättre sätt än dagens lagstiftning. Lagstiftningen föreslås träda i kraft 1 januari 2016.

Seminariet och frukosten är kostnadsfria, avbokning senare än 1 juni eller utebliven närvaro debiteras dock med 300 kr.

Varmt välkomna önskar Acceptus!

Taggar: Seminarium