Kommunikativt ledarskap - DISC

Når du fram till alla dina medarbetare?

Som ledare är det viktigt att nå ut med ditt budskap. Du behöver vara rustad med kunskap och förståelse för at…

Läs mer: Kommunikativt ledarskap - DISC

Event: Ledarskap och utmaningar

Välkommen till en inspirationseftermiddag!

Tisdagen den 11 november kl 17.00 - 19.00

Kom och lyssna till Christofer Cederberg som berättar om sina utm…

Läs mer: Event: Ledarskap och utmaningar

AcceptusNytt oktober-november

AcceptusNytt oktober-november

Ledarskapets utmaningar

Egentligen står vi alltid inför utmaningar, oavsett tid och rum. Skillnaden från förr är att vi idag är digitaliserade. I och…

Läs mer: AcceptusNytt oktober-november

AcceptusNytt september-oktober

Mångfald och jämställdhet

"Vad skiljer en jämställdhetsplan från en mångfaldsplan?" "Hur får vi en inkluderande arbetsplats?" Så står det att läsa på…

Läs mer: AcceptusNytt september-oktober

Acceptus frukostseminarium 7/10

Tid: Tisdag 7 oktober kl 08.00 - 09.00
Plats: Ingenjörshuset Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46.
Lokal: Restaurang Oxen, entréplan.
Föreläsare: Anett…

Läs mer: Acceptus frukostseminarium 7/10

AcceptusNytt augusti

Betydelsen av mellanchefens engagemang

Sommaren har varit fantastisk! När jag skickar de första mailen efter semestern inleder jag, som många andra, m…

Läs mer: AcceptusNytt augusti

AcceptusNytt juli Almedalen 2014

AcceptusNytt juli Almedalen 2014

Resumé Almedalen 2014

Almedalsveckan i Visby har bjudit oss mycket intressant omvärldsbevakning. Totalt har det rört sig om 3.800 stycken föredrag ino…

Läs mer: AcceptusNytt juli Almedalen 2014

Acceptus frukostseminarium den 5 juni

Acceptus frukostseminarium den 5 juni

Juristen Manólis Nymark informerade på seminariet om den statliga utredning som föreslår ny lagstiftning för att underlätta informationsutbyte mellan…

Läs mer: Acceptus frukostseminarium den 5 juni

AcceptusNytt maj 2014

AcceptusNytt maj 2014

Lärandeprocessen för ledare i vården

Ledare i vården

Varje dag lär vi oss något nytt. Det kan vara att vi ser någon lösa ett problem på ett annat sätt…

Läs mer: AcceptusNytt maj 2014

Acceptus frukostseminarium 5 juni

Välkomna till Acceptus frukostseminarium

Ämne: Ett förslag till ny lagstiftning om informationshantering i vård och omsorg

Föreläsare: Manól…

Läs mer: Acceptus frukostseminarium 5 juni

AcceptusNytt april 2014

Erfarenhetsbaserat lärande för ledare

Inom hälso- och sjukvården utgår vi ifrån att det arbete vi utför sker i överensstämmelse med vetenskap och bepr…

Läs mer: AcceptusNytt april 2014

Acceptus på Vitalis 2014

Acceptus på Vitalis 2014

Tack för alla inspirerande möten på Vitalis 2014!

På årets Vitalis-mässa presenterade Acceptus logganalysverktyget SALA. Verktyget, som ägs av Stockho…

Läs mer: Acceptus på Vitalis 2014

AcceptusNytt mars

Hållbart ledarskap

Vad är det viktigaste för dig i din ledarroll? Ställ dig själv den frågan och fundera en stund. Jag skulle, utan att veta exak…

Läs mer: AcceptusNytt mars

Acceptus söker en konsultchef

Acceptus befinner sig i en tillväxtfas och söker en konsultchef med entreprenörsanda som vill följa med oss in i nästa utvecklingsfas. Vi söker dig so…

Läs mer: Acceptus söker en konsultchef

Halvdagsseminarium - Mental Ergonomi

Hjärnans betydelse för hälsa, prestationer, samverkan och lönsamhet

Hur kan vi använda kunskapen från den moderna neurovetenskapliga forskningen så at…

Läs mer: Halvdagsseminarium - Mental Ergonomi

Acceptus söker interimschefer

Acceptus söker interimschefer med erfarenhet av chef- och ledarskap inom hälso- och sjukvård

Att vara interimschef på Acceptus innebär att vara flexib…

Läs mer: Acceptus söker interimschefer

Ny patientdatalag?

I förra nyhetsbrevet diskuterade vi hur olika kontrollmyndigheter tolkar patientdatalagen. Det har nu framkommit bl.a. via inlägg i läkartidningen att…

Läs mer: Ny patientdatalag?

AcceptusNytt februari

Ledarskap i förändring - Chefsutveckling

Hur är det att vara chef i hälso- och sjukvården idag? Får du den utveckling du behöver? Man kan se på chefsu…

Läs mer: AcceptusNytt februari

Acceptus frukostseminarium 18/2

Välkomna till Acceptus frukostseminarium

Ämne: Att leda i förändring
Tid: Tisdagen den 18 februari, kl 8:00–9:00, frukost serveras från kl 8:00
Plats: I…

Läs mer: Acceptus frukostseminarium 18/2