Vetenskaplig forskning gällande Orangino Work

Acceptus samarbetar med organisationskonsulten Ulla Osterman som är grundare till Orangino Work, ett effektivt dialogverktyg för teamutveckling. Vi på Acceptus har använt Orangino Work i workshops och noterat hur grupper kommit framåt i sitt arbete med att göra organisationens värderingar levande, hur gruppers prestationsförmåga ökat samt hur grunden lagts för hållbar effektivitet. Resultaten har talat för sig själva.

Linköpings Universitet, med ansvarig forskare Tomas Jungert, har genomfört flera forskningsstudier kring arbetsmotivation och autonomistöd baserade på den välkända "Självbestämmandeteorin" (Deci § Ryan, 2000). Nu har en pilotstudie gjorts där man använt sig av Orangino Work för att undersöka om och på vilket sätt gruppmedlemmarnas arbetsmotivation och autonomi påverkas genom övningar i teamutveckling och interaktiv feedback.

"Gruppen som deltog i pilotstudien har svarat på en mängd frågor, både före och efter det att gruppen använt Orangino Work. Frågorna rör arbetsmotivation, kompetensstöd mellan medarbetare och chef, samarbete inom gruppen samt ömsesidig visad respekt. Pilotstudien visar på ett förbättrat resultat inom flera områden. Det var signifikant högre yttre motivation och visad ömsesidig respekt efter att gruppen arbetat med Orangino Work ", enligt Tomas Jungert, ett intressant resultat med tanke på den relativt korta period som studien bygger på".

"Det är mycket glädjande att de resultat vi har kunnat notera också kan verifieras utifrån veten-skaplig grund" säger Ulla Osterman, och det är spännande att det nu inleds en betydligt större forskningsstudie av verktygets påverkan.

Vi på Accceptus erbjuder våra kunder hjälp med teamutveckling, där Orangino Work ingår som en viktig del.

kontakta oss om ni vill diskutera ett upplägg som är anpassat till er organisation.

Taggar: Teamutveckling, Nyhetsbrev