Teamutveckling med Orangino Work

I ett uppdrag som interimschef använde jag ett av Acceptus verktyg för teamutveckling, Orangino Work. Interimschefsuppdrag är alltid utmanande och i just detta uppdrag hade vi kommit en bra bit på väg med rutiner och arbetsmiljön var god. Gruppen som skulle arbeta med Orangino Work bestod av välutbildade personer med lång erfarenhet inom vården. Personerna i gruppen kände varandra ganska väl och jag var övertygad om att det var rätt tid att använda verktyget. Rätt använt kunde Orangino Work stärka de positiva delar som byggts upp under ett par månader, och det gällde nu att förstärka den stabilitet som jag upplevde hade byggts upp.

Gruppen svarade mycket positivt till det nya sättet att utvecklas som team. Diskussionerna kring de påståenden som användes fördjupade gruppens samarbete och hjälpte till att lösa de problem som fortfarande fanns. Frågeställningar bearbetades genom att alla var delaktiga och kunde ge sin bild av saken. Feedbacken och diskussionerna som följde i teamet var en fröjd för varje ansvarig chef att lyssna på. För mig var denna händelse ett tydligt kvitto på att gruppen under ett par månader hade tagit ett stort steg i sin grupprocess och att Orangino Work är ett verktyg som kan användas i alla sammanhang för att utveckla en arbetsgrupp.

Orangino Work får deltagarna att ta ställning i olika påståenden. Det ger också en möjlighet för chefen att styra sin grupp mot ett bestämt mål, oavsett om det är mål på gruppnivå eller större verksamhetsmål.

Kontakta gärna Acceptus för mer information kring teamutveckling.

Med vänlig hälsning

Mattias Ulvhuvud
Konsult Acceptus

Taggar: Teamutveckling, Nyhetsbrev