Stort engagemang på Acceptus frukostseminarium

Ett 50-tal personer från olika organisationer deltog på Acceptus frukostseminarium den 29/1.

Acceptus VD, Anette Cederberg, föreläste i ämnet: Att leda i förändring- ledarskap i praktiken. Frågor ställdes under seminariet och erfarenheter delades. Vi hoppas att ni som deltog vill återkomma på Acceptus nästa seminarium i april och att vi då även får möta nya ansikten.

Taggar: Seminarium